Gdje živi Chuck Schumer?

Čelnik većine u senatu Chuck Schumer član je Američke demokratske stranke i odrastao je u Brooklynu u New Yorku. Gdje on sada živi?